U wilt dat er binnen uw organisatie wordt gewerkt met veilig gereedschap. Een periodieke keuring van de elektrische gereedschappen volgens de NEN 3140 geeft u inzicht hierin. Deze keuring is geschikt voor zowel vast opgesteld gereedschap als handgereedschap. In een risico-inventarisatie wordt direct bepaald hoe vaak een her-inspectie nodig is. Veilig gereedschap is immers een Arboverplichting. De NEN keuring moet uitgevoerd worden door een gecertificeerde keurmeester.

Keuringsstickers

Uw gecertificeerde elektrische machines krijgen keuringsstickers die vermelden tot wanneer de gereedschap keuring geldig is. Ook ontvangt u een officieel NEN keuringscertificaat met alle vereiste en relevante gegevens over de machine en de uitgevoerde NEN 3140 keuring.

Identificatie

Alle het gekeurde elektrische gereedschap krijgt een uniek en goed leesbaar identificatienummer. Dat nummer staat ook op het bijgeleverde certificaat overzicht vermeld. Om problemen te voorkomen wordt het unieke nummer gekoppeld op het elektrische gereedschap.

Als uw elektrische apparaten al eerder NEN-gekeurd zijn worden de reeds aangebrachte identificatienummers gebruikt. Met een keuringscertificaat bent u er zeker van dat uw machines veilig zijn. Een prettig idee voor u en uw personeel qua veilige werkomgeving. Ook bent uw ingedekt bij de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen.

Keuringscertificaat

De aantal gekeurde apparaten worden in één overzicht weergegeven en gekoppeld aan een keuringscertificaat waarop in detail de bevindingen van de keurmeester genoteerd staan. Plus de datum en handtekening van de keurmeester. Het keuringscertificaat wordt na de keuring in hardkopie overhandigt. Via de mail wordt het dezelfde dag als Pdf-bestand naar u verzonden.