U wilt dat er binnen uw organisatie wordt gewerkt met veilig klimmateriaal. Door regelmatig een NEN 2484 inspectie te laten uitvoeren, bent u verzekerd van veilige ladders en steigers. Na de keuring volgens de NEN 2484 ontvangt u een overzicht met opmerkingen, eventuele mankementen.

Tijdens de keuring let de inspecteur onder meer op eventuele vervormingen aan het materiaal, slijtage en de conditie van de sporen, de borging en de ladderschoenen. Versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel wordt voorzien van een afkeursticker en moet worden vernietigd.

ARBOWET

De Arbowet verplicht u tot keuring van uw klimmateriaal, maar u bent ook  verplicht te zorgen voor veilig gereedschap. Een periodieke keuring volgens de NEN 2484 / Besluit Draagbaar Klimmaterieel geeft u inzicht hierin. In deze norm is vastgelegd aan welke minimale eisen ladders en trappen voor professioneel gebruik moeten voldoen. Normaliter is een jaarlijkse keuring vereist.